Regulamin Hostelu Puzzle w Poznaniu

 1. Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są na doby hostelowe.
 2. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.
 4. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 5. W cenę noclegu wliczone jest  pościel, ręcznik oraz TV i dostęp do Internetu.
 6. Na terenie całego hostelu obowiązuje zakaz palenia. Kara za złamanie zakazu wynosi 500zł.
 7. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.
 8. Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 9. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady regulaminu, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 10. Studenci polskich szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia mogą skorzystać tzw. oferty studenckiej polegającej na zniżce w wysokości 5zł od doby. Osoba chcąca skorzystać z oferty studenckiej winna okazać ważną legitymację studencką.
 11. Oferta studencka obejmuje wyłącznie nocleg - nie są w nią wliczone ręczniki - Rezerwacje w ofercie studenckiej przyjmowane są z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Oferta studencka nie obowiązuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, wakacji (od 1 lipca do 30 września 2011), sylwestra ani podczas długiego weekendu majowego. Oferta nie dotyczy pokoju 6-cio osobowego.
 12. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.
 13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 14. Niewymeldowanie się do godziny 12.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 15. W przypadku gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12.00, a pokój ten lub łóżko to jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do kuchni w zajmowanym mieszkaniu.
 16. Zarezerwowany pobyt może być anulowane na 24h przed planowaną datą przyjazdu. W innym wypadku hostel obciąży gościa opłatą jak za jedną dobę pobytu zgodnie z cennikiem
 17. Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź przekazywanie pokoi prywatnych oraz łóżek w pokojach wieloosobowych innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 19. Osoby niewynajmujące noclegu w Hostelu NIE mogą przebywać w pokoju gościa. Niestosowanie się do powyższego zalecenia skutkuje karą w wysokości 100 PLN względnie rozwiązaniem umowy.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych
 21. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji.
 22. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody.
 23. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.
 24. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 25. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hostel przechowa te przedmioty przez 3 tygodnie. Po upływie wyżej wskazanego czasu rzeczy te ulegną zniszczeniu. W dniu opuszczenia hostelu uprasza się o zdjęcie pościeli. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych a nie na bieżąco. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
 26. Za zgubienie kluczy  pobierana jest opłata 200zł
 27. Zadatek na rezerwację pokoi jest bezzwrotny. /przedpłata/
 28. Hostel ma prawo anulować rezerwacje jeżeli w wyznaczonym czasie nie otrzyma przedpłaty  , bez podawania przyczyny.
 29. Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę  Gości na fakt iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do obsługi hostelu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 30. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uhybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa hostelu.
 31. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków w pokojach. Posiki należy spożywać w kuchni ogólnodostępnej.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług.

DYREKCJA HOSTELU PUZZLE