Poznań

Poznań to ponad 750-letnie miasto leżące w zachodniej Polsce. Jego długa i burzliwa historia wciąż pozostawia wiele tajemnic do odkrycia. Zobaczmy, jak wyglądał przeszły Poznania oraz zobaczmy kilka ciekawostek o mieście.

Pierwsze wzmianki o Poznaniu
Najstarsze informacje o Poznaniu pojawiły się w zapiskach czeskiego kupca z lat 968 – 972, w których wspomina się o wyprawie z miasta do regionu obecnego Poznania. W 1015 roku istnieje wzmianka o grodzie na terenie obecnego miasta. Były to zamek ufortyfikowany, położony nad rzeką Wartą. Nazwa miasta wywodzi się najprawdopodobniej od starosłowiańskiego imienia Poznan lub Poznamir. Jednak legenda o Lechu, Czechu i Rusie wskazuje na słowo poznaję, jakie miał wykrzyknąć Lech.

Utworzenie miasta Poznań
Pierwsze podyktowane ustawą magdeburską prawa miejskie otrzymało miasto w 1253 roku. Prawa te były przyznawane przez królu Przemysła I i Władysława Odonicza, którzy wybudowali duże mury obronne wokół miasta. Jak głosi jedna z wersji zakotwiczenia zasad, król Przemysł I postawił w miejscu gdzie wcześniej stał zamek wystawiał wówczas wielką krowę, a jeśli to zwierzę się nie ruszyło z tego miejsca, znaczyło to, że miasto powinno tu powstać. W latach 1290-1296 Poznań był stolicą Polski z Przemysłem II na tronie.

Rozwój miasta
Dosyć szybko zaczęło się gigantyczne przemiany. Powstawały nowe budynki i drogi, a Poznań zaczął zyskiwać na znaczeniu. Pod koniec XVI wieku jest to jedna z najważniejszych placówek handlowych i politycznych w Europie. W 1793 roku upada państwo polskie, Poznań staje się okupowane przez Prusy, które zaczynają starania o zgermanizowanie miasta.

Poznań w XIX wieku
Wiek XIX przyniósł wiele przemian w mieście. Do Poznania przyłączono nowe dzielnice, rozwijała się infrastruktura miasta, powstało wiele budowli. Rozwijała się działalność kulturalna i oświatowa. Rozwijał się także przemysł, ściągający do miasta rzesze nowych mieszkańców. Cały praktycznie XIX miasto pozostawało we władaniu Prus. Dopiero po I Wojnie Światowej, po udanym Powstaniu Wielkopolskim, Poznań wrócił w granice odradzającej się Rzeczpospolitej.

Poznań – miasto w XX i XXI wieku
XX wiek to czas dalszego rozwoju Poznania. Powstają mosty i dzielnice rezydencjalne, a Poznań staje się jeszcze bardziej prężną metropolią. W mieście zaczęła się też produkcja przemysłowa. Następnie, wraz z II wojną światową, miasto znów zmienia swoje oblicze. Podczas II wojny światowej Poznań został poważnie zniszczony.

Szybki powrót do normalności
Po wojnie, Poznań bardzo szybko się odbudował. Zaczęła się też nauka i powrócił rozwój kulturowy. W 1956 r. wzniesiony został Wzgórze Przemysła, aby uczcić najsłynniejszego władcę miasta. Ostatnio budowana była także linia kolei miejskiej, która ma być najnowocześniejszą w Europie.

Poznań jest zatem miastem o niezwykłej historii. Każdy dzień, zarówno ten dzisiejszy, jak i ten sprzed stuleci, jest pełen wspaniałych mieszkańców i wydarzeń, które przeszły do historii. Wszystko to sprawia, że Poznań to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski.