Poznań, 20.05.2018

REGULAMIN POBYTU W PUZZLE HOSTEL POZNAŃ

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są na doby hostelowe.
 2. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując łóżko w pokoju wieloosobowym lub pokój prywatny, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.
 4. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 5. W cenę noclegu wliczone jest  pościel, ręcznik oraz TV i dostęp do Internetu.
 6. Na terenie całego hostelu obowiązuje zakaz palenia. Opłata za złamanie zakazu wynosi 500zł.
 7. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 06.00 rano.
 8. Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 9. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady regulaminu, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 10. Studenci polskich szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia mogą skorzystać tzw. oferty studenckiej polegającej na zniżce w wysokości 5zł od doby. Osoba chcąca skorzystać z oferty studenckiej winna okazać ważną legitymację studencką.
 11. Oferta studencka obejmuje wyłącznie nocleg - nie są w nią wliczone ręczniki.
  Rezerwacje w ofercie studenckiej przyjmowane są z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Oferta studencka nie obowiązuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, wakacji (od 1 lipca do 30 września 2011), sylwestra ani podczas długiego weekendu majowego. Oferta nie dotyczy pokoju 6-cio osobowego.
 12. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.
 13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 14. Niewymeldowanie się do godziny 12.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 15. W przypadku gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12.00, a pokój ten lub łóżko to jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do kuchni w zajmowanym mieszkaniu.
 16. Zarezerwowany pobyt może być anulowane na 24h przed planowaną datą przyjazdu. W innym wypadku hostel obciąży gościa opłatą jak za jedną dobę pobytu zgodnie z cennikiem
 17. Łóżka w pokojach wieloosobowych oraz pokoje prywatne wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź przekazywanie pokoi prywatnych oraz łóżek w pokojach wieloosobowych innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który gość uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 19. Osoby niewynajmujące noclegu w Hostelu NIE mogą przebywać w pokoju gościa. Niestosowanie się do powyższego zalecenia skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100,00PLN względnie rozwiązaniem umowy.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych
 21. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji.
 22. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody.
 23. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.
 24. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 25. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 26. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hostel przechowa te przedmioty przez 3 tygodnie. Po upływie wyżej wskazanego czasu rzeczy te ulegną zniszczeniu.
 27. W dniu opuszczenia hostelu uprasza się o zdjęcie pościeli.
 28. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych a nie na bieżąco. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
 29. Za zgubienie pastylki stanowiącej dostęp do pokoju - tzw. "klucza"  pobierana jest opłata 200zł
 30. Zadatek na rezerwację pokoi jest bezzwrotny. /przedpłata/
 31. Hostel ma prawo anulować rezerwacje jeżeli w wyznaczonym czasie nie otrzyma przedpłaty  , bez podawania przyczyny.
 32. Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę  Gości na fakt iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do obsługi hostelu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 33. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa hostelu.
 34. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków w pokojach. Posiłki należy spożywać w kuchni ogólnodostępnej.

 

 

 

REGULAMIN  - ZASADY REZERWACJI
w Puzzle Hostel Poznań

 

§ 1

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 

 1. Każdy gość dokonując rezerwację otrzymuje niepowtarzalny numer rezerwacji.
 2. Dane Usługodawcy:

Marta Szajek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Wielobranżowy sklep internetowy Mimi - Marta Trochimiuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra przedsiębiorczości i technologii, miejsce wykonywania działalności Plewiska, ul. Czarna Droga, nr 64, lok. 4, 62-064, poczta Plewiska, NIP: 7792275152, REGON: 300201580, adres poczty elektronicznej (e-mail): hostel@hostelpuzzle.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 1. Aby dokonać rezerwacji usługobiorca zobowiązany jest podać imię i nazwisko Usługobiorcy.
 2. W celu dokonania rezerwacji Usługobiorca zobowiązany jest podać adres email i/lub numer telefonu, który stanowi sposób porozumiewania się z Usługobiorcą
 3. W potwierdzeniu rezerwacji znajduje się informacja dotycząca zarezerwowanego pobytu: długość pobytu, ilość i rodzaj pokoi.
 4. W potwierdzeniu rezerwacji znajduje się cena oferty pobytu: (z wyszczególnieniem zawartych w cenie usług) Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi hostelowej i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.
 5. Warunki i sposób zapłaty zadatku: w przypadku wymogu zapłaty zadatku należy uiścić zapłatę przedstawioną przez obiekt w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia rezerwacji, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

 

 

§ 2

SPOSÓB ZAPŁATY

 

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w regulaminie.
 2. Płatność za rezerwację odbywa się na miejscu, w recepcji, w dniu zakwaterowania. Brak zapłaty za rezerwację skutkuje brakiem wydania klucza

 

 

§ 3

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hostelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

 

 

 

§ 4

ANULOWANIE REZERWACJI

 

 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hostelu Puzzle telefonicznie: 603181642

lub mailowo: hostel@hostelpuzzle.pl

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona w sposób określony w pkt 1) powyżej, co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do Hostelu Puzzle.
 2.  Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone w sposób określony

w pkt 1) powyżej, co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do Hostelu Puzzle.

W takim przypadku – Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłaconą zaliczkę na to samo konto bankowe, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji rezerwacji z potwierdzeniem numeru konta bankowego na który dokonany ma zostać zwrot zaliczki.

 1. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w pkt 3) powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Hostelu Puzzle w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój (lub pokoje), a pozostałą kwotę z wpłaconej przez Usługobiorcę zaliczki zwróci na to samo konto bankowe, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych, o ile uzgodnienia indywidualne lub warunki oferty nie stanowiły inaczej.
 2. Skrócenie pobytu w Hostelu Puzzle jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt  3) powyżej i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.

 

 

§ 5

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: hostel@hostelpuzzle.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 

Informujemy że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (. Dz.U. z

2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) administratorem Pani / Pana danych jest Marta Szajek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Wielobranżowy sklep internetowy Mimi - Marta Trochimiuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra przedsiębiorczości i technologii, miejsce wykonywania działalności Plewiska, ul. Czarna Droga, nr 64, lok. 4, 62-064, poczta Plewiska, NIP: 7792275152, REGON: 300201580, adres poczty elektronicznej (e-mail): hostel@hostelpuzzle.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w Puzzle Hostel Poznań

w ramach serwisu internetowego: www.hostelpuzzle.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  1. Formularz rezerwacji - formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hostelowych online,
  2. Hostel Puzzle – hostel prowadzony przez Usługodawcę w Poznaniu przy ul. Juliusza Słowackiego 41, 60-521 Poznań,
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Hostelu Puzzle w ramach serwisu internetowego: www.hostelpuzzle.pl,
  5. Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hostelowych dokonywana w Systemie teleinformatycznym, w czasie rzeczywistym,
  6. Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.hostelpuzzle.pl,
  7. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),
  8. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia  teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  9. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),
  10. Usługodawca - Marta Szajek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Wielobranżowy sklep internetowy Mimi - Marta Trochimiuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra przedsiębiorczości i technologii, miejsce wykonywania działalności Plewiska, ul. Czarna Droga, nr 64, lok. 4, 62-064, poczta Plewiska,
   NIP: 7792275152, REGON: 300201580, adres poczty elektronicznej (e-mail): hostel@hostelpuzzle.pl
  11. Usługobiorca  - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
  12. Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030), m) Ustawa o Prawach Konsumenta - 0ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Operatorem Serwisu jest Marta Szajek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Wielobranżowy sklep internetowy Mimi - Marta Trochimiuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra przedsiębiorczości i technologii, miejsce wykonywania działalności Plewiska, ul. Czarna Droga, nr 64, lok. 4, 62-064, poczta Plewiska,
  NIP: 7792275152, REGON: 300201580, adres poczty elektronicznej (e-mail): hostel@hostelpuzzle.pl.
   
 3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

§ 2

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie www.hostelpuzzle.pl.
 5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu

teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.\

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hostel Puzzle”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024x 768 zapewniającego dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www Mozilla Firefox w wersji 50.0lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub; Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub Google Chrome w wersji 54 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub; W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§ 3

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
  1. rezerwacji on-line usług hostelowych w Hostelu Puzzle,
  2. usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.
 2. Rezerwacja online
  1. Proces rezerwacji:
   1. Rezerwacji on-line usług hostelowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, ilości osób, dokonanie wyboru oferty cenowej, następnie Usługobiorca proszony jest o wybór skalkulowanej oferty cenowej, podanie swoich danych określonych w pkt ii.) poniżej, oraz/lub zlecenie wymaganej płatności.
   2. Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług hostelowych jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, oraz złożyć oświadczenie że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym i wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa). Rezerwacji usług hostelowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku REZERWUJĘ w Formularzu rezerwacyjnym.
   3. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt ii.) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie rezerwacji, w którym Usługodawca potwierdza warunki złożonej oferty cenowej, numer rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi, nazwę oferty, wartość pobytu, oraz warunki płatności.
   4. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
   5. Ceny przedstawione w systemie stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi hostelowej i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
   6. Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, który będzie dokonywać płatności.
   7. Ostatnim etapem kończącym proces rezerwacji jest przekierowanie na stronę umożliwiającą płatność kartą kredytową bądź przelewem bankowym.
   8. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji i/lub po wpłaceniu zadatku ( o ile wymaga tego oferta) w wysokości przedstawionej w ofercie na konto bankowe Hostelu Puzzle w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt iii.) powyżej.
   9. Rezerwację o ile wymaga tego oferta należy potwierdzić wpłatą zaliczki, brak wpłaty spowodowuje anulowanie rezerwacji.
   10. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hostelu Puzzle telefonicznie: 603 181 642 lub email: hostel@hostelpuzzle.pl
   11. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do Hostelu Puzzle.
   12. Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do Hostelu Puzzle – Usługodawca zwróci ( o ile wpłata została zrealizowana zgodnie z wymogami Oferty) wówczas Usługobiorcy wpłaconą zaliczkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta na które ma nastąpić zwrot.
   13. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie xii.) powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Hostelu Puzzle w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój (lub pokoje), a pozostałą kwotę z wpłaconej przez Usługobiorcę zaliczki zwróci poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki ( o ile wpłata miała zastosowanie).
   14. Skrócenie pobytu w Hostelu Puzzle jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt xii.) powyżej i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu w Hostelu Puzzle.
   15. Jednostką płatniczą w Hostelu Puzzle jest złoty polski (PLN).
  2. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:

Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji lub podczas zameldowania w obiekcie.

 1. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, w momencie otrzymania potwierdzenia rezerwacji lub/i po wpłaceniu zaliczki ( o ile .
 2. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
 3. Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
  1. Wykonanie umowy.
   1. W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc na numer telefonu 603181642; lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: hostel@hostelpuzzle.pl

§ 4

USŁUGI INFORMACYJNE I PROMOCYJNE ODNOŚNIE PRODUKTÓW I USŁUG WŁASNYCH USŁUGODAWCY

 

 1. Usługi informacyjne i promocyjne świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują subskrypcję Newslettera.
  1. Subskrypcja Newslettera
   1. Subskrypcją Newslettera objęte są osoby, które zamówią taką usługę poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
   2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera obejmuje: wpisanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz poprawnego adresu e-mailowego do formularza oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez akceptację e-maila otrzymanego automatycznie na podany adres e-mail, jak również poprzez wypełnienie Formularza rezerwacyjnego i wyrażenie zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.
  1. W przypadku rezerwacji usługi hostelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.
  2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hostelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca zobowiązuje się wysyłki Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 4. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie takiego żądania na następujący adres e-mail: hostel@hostelpuzzle.pl
 5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 4.4. powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.
 6. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji lub wypełnienia formularza subskrypcji Newslettera. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza. Formularz subskrypcji Newslettera zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do otrzymywania Newslettera. Dane podane w formularzu subskrypcji Newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
 2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.
 3. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hostelowej lub subskrypcji Newslettera.
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.hostelpuzzle.pl

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: hostel@hostelpuzzle.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.
 2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 6. Data opublikowania regulaminu 2018.05.15

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Hostelu Puzzle w Poznaniu w ramach serwisu internetowego: www.hostelpuzzle.pl Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hostel Puzzle w Poznaniu.

Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się o Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy.

Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług.

DYREKCJA HOSTELU PUZZLE